WCZASY NAD MORZEM

Nasza Okolica

Zapraszamy do spędzenia urlopu w Rusinowie nad Bałtykiem.

Zachodniopomorskie

Rusinowo i okilica

Rusinowo (niem. Rützenhagen) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Postomino. Wieś Rusinowo założono około 1300r przez Rutza, któremu nakazano założyć wśród słowiańskich osad wieś na prawie niemieckim sprowadzając osadników z Dolnej Saksonii i Nadrenii. Nazwa wsi Rusenhagen (1444), Ruczenhagen (1496), Rutzenhagen (1545), Rützenhagen (1730) rzeczywiście sugeruje, że założycielem był przedstawiciel rodu von Rutze (Russe, Rusche, Reutz, Ritze i podobnie) pochodzący ze wsi Rutze/ Russee koło Kilonii w Holsztynie. Rusinowo zostało założone na ciągu wzgórz morenowych tworzących równoległe do brzegu morskiego pasmo z kulminacją Ficht Berg (Góra Świerk) 32 m n.p.m., po uprzednim wykarczowaniu porastających je lasów dębowo-bukowych. Wskazuje na to drugi człon nazwy wsi: hagen oznaczający ogrodzenie, żywopłot ale też osiek. Była to więc typowa wieś karczunkowa (Hagendorf) powstała na tzw. surowym korzeniu, określana też w literaturze jako hagenowa lub osiekowa. Lokatorami hagenów byli początkowo a i później na ogół Niemcy. O tym, że Rusinowo założyli osadnicy niemieccy świadczyć mogą również nazwy terenowe (Flurnamen) W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa słupskiego.

 

Źródło: Wikipedia.org

Wieś Rusinowo położona jest w zachodniej części gminy Postomino w powiecie Sławieńskim i województwie Zachodniopomorskim. Wioska rolniczo – turystyczna z  neogotyckim kościołem z 1873 roku. Przebiega tędy trasa rowerowa (Rusinowo – Barzowice – Dzierżęcin) łącząca się z czerwonym szlakiem Nadmorskim oraz szlakiem zielonym ( Rusinowo – Wicie – Darłowo)

 

Odległość do morza to około 2 kilometry, do Jarosławca 4 kilometry a do Darłowa 15 kilometrów

  • Zabytkowa latarnia morska
Latarnia zbudowana została z czerwonej i glazurowanej cegły na planie koła, każdą kondygnację podkreśla ozdobny gzyms. Z balkonu, z wysokości 33 metrów, rozciąga się widok na morze i dwa duże przybrzeżne jeziora. Pierwsza wzmianka o konieczności wybudowania w Jarosławcu latarni pochodzi z 1818 r. Jedenaście lat później rozpoczęto budowę – daleko – 380 m od morza. W 1838 r. nastąpiło otwarcie latarni. W 1993 roku latarnię wpisano do rejestru zabytków. Latarnia stoi w samym centrum miejscowości Jarosławiec, w związku z czym Turyści nie powinni mieć problemów z jej odnalezieniem. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania.
  • Aquapark Panorama Morska
Jedną z największych atrakcji Jarosławca jest kompleks AQUAPARK Panorama Morska. Jest to największy i najnowocześniejszy w kraju kompleks basenów rekreacyjnych zewnętrznych ze stali nierdzewnej. Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 1700 m2 i jest podgrzewana od maja do września. Wśród basenów uwagę zwraca ten ze sztuczną falą z licznymi gejzerami.
  • Darłowo
miasto położone przy ujściu rzeki Wieprzy do Bałtyku, ze wspaniałymi zabytkami i bogatą historią. 
  • Latarnia morska w Darłówku
Latarnia morska Darłowo usytuowana jest tuż przy ujściu rzeki Wieprzy, przy wejściu do portu w Darłówku wschodnim. Obecna wysokość wieża latarni to 22 metry, a na jej szczycie znajduje się nowoczesny mechanizm wskazujący drogę statkom. Dziś turyści mogą podziwiać stan z 1927 roku, kiedy to miał miejsce ostatni remont budynku, polegający na podwyższeniu wieży o jeszcze jedną kondygnację oraz zmianę optyki latarni.
  • Port w Darłówku
Obejmuje on 3 – kilometrowy odcinek Wieprzy oraz jest to czynny port przeładunkowy, rybacki i turystyczny. Najbardziej atrakcyjny dla Turystów jest port wschodni, ponieważ to właśnie stąd wyruszają statki wycieczkowe.
  • Rozsuwany most w Darłówku
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przebudowano poprzedni, stary most zwodzony na rzece Wieprzy łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Most zwodzony został zastąpiony mostem rozsuwanym. To jedynym most rozsuwany na terenie Polski, dlatego warto poświęcić chwilę z wakacyjnego czasu na jego obejrzenie.
  • Wicko
Jezioro Wicko położone jest na wschód od Jarosławca, w odległości około 3 kilometrów. Jezioro Wicko to jedno z wielu nadbałtyckich jezior przybrzeżnych – to dawna zatoka morska oddzielona od morza lesistą mierzeją.
  • Kopań
Jezioro Kopań położone jest na południe od wioski Wicie, a na północ od miejscowości Kopań. To całkiem duże (powierzchnia prawie 900 ha), przybrzeżne jezioro. Jak większość jezior przybrzeżnych jest ono stosunkowo płytkie (średnia głębokość to niecałe 2m a maksymalna 4m), od Bałtyku oddziela je tylko wąski pas lądu, dzięki temu panują tu dobre warunki żeglarskie – wiatr i fala jest tu prawie zawsze
  • Marszewo
Łowisko specjalne Marszewo to malownicze, polodowcowe jezioro, o maksymalnej głębokości 24 m, z piaszczystą plażą, czystą wodą oraz pomostem. Zlewnia jeziora i sam jego zbiornik wykazują wysoki potencjał przyrodniczy. Obszar ten stanowi źródło zasilania w wodę rzeki Marszewki. Występują tu ryby: karp, okoń, lin, krąp, amur, leszcz, szczupak, płoć.

Najlepsze ceny w rejonie nadmorskim

Rozpocznij swój wypoczynek !